Cyclades, DaHuang Zhou, Beijing Series Opening

Cyclades, DaHuang Zhou, Beijing Series Opening

DaHuang Zhou wears Cyclades chain-trimmed bow tie for Beijing series opening